Om Utmärkt

Lulevägen 24C

Utmärkt AB är ett bolag med lokaler precis utanför centrum i Boden. Företaget startade hösten 2012.
Vi har tidigare haft anställning inom tryckeri- och reklambranschen i både Luleå och Boden.
Företaget ägs och drivs av Micke och Cicki Bäckström 100% Bodenägt!